Introduktion i genusstudier 15 hp, Stockholms Universitet

1154

Yvonne Hirdman – Wikipedia

För att få en kandidatexamen i genusvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de Forskning inom ämnet. olof.sundqvist@rel.su.se. Ansvariga för utbildning på forskarnivå Etnologi: Barbro Blehr tel: 08–674 79 18 barbro.blehr@etnologi.su.se. Religionshistoria: Egil Asprem (även huvudansvarig på hela ERG) tel: 08-16 42 07 egil.asprem@rel.su.se. Genusvetenskap: Hillevi Ganetz tel: 08-674 7306 hillevi.ganetz@gender.su.se Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap.

  1. Utökad b eller be
  2. Jessica wendel
  3. Alan banks deckare

Genusvetenskap syftar till att granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus, samt utforska hur kön/genus samspelar med andra maktdimensioner, t.ex. sexualitet, rasifiering, materiella omständigheter, funktionalitet och ålder. Genusvetenskap syftar till att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus samt belysa de processer genom vilken skillnad mellan könen skapas och upprätthålls. Inom genusvetenskap ställs frågor som: vilken betydelse har kön/genus i våra liv och i samhället i stort, idag eller under andra historiska perioder? Genusvetenskap I GN 22,5 hp, eller motsvarande.

Helena Bergman - Södertörns högskola

Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet 1-30 hp Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur 31-60 hp Genusvetenskap: Kandidatkurs 61-90 hp Genusvetenskapens fokus på att förstå olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger användbara verktyg för att arbeta med dessa frågor i såväl arbetslivets olika delar som inom forskningen. Som genusvetare är man samhällsvetare med en stark spetskompetens. Historiska institutionen har en lång och livaktig tradition av forskning kring genushistoria, det vill säga historia där relationerna mellan män och kvinnor sätts i fokus för historieskrivningen. Genusvetenskap SU, Stockholm, Sweden.

Genusvetenskap I - Stockholms universitet

Genusvetenskap su

Vill du veta mer om hur olika maktrelationer upprätthålls och förändras? I så fall ska du läsa genusvetenskap! Genus är en ofrånkomlig del av såväl kultur och samhällsstruktur som människors personliga relationer och … Den senaste veckan har Ivar Arpi på Svenska Dagbladet haft genusvetenskapen i kikarsiktet. Genusvetenskap, hävdar han, saknar vetenskaplig grund. Den är en ideologisk överkyrka att jämföra med religiös kreationism. Arpi argumenterar inte övertygande.

Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen Genusvetenskap A. Kursen ger grundläggande kunskaper  Hur samverkar kön/genus med maktordningar som klass, ras och etnicitet? Vad innebär egentligen Foucaults maktbegrepp, och varför är det viktigt inom  5 feb. 2021 — Kurslitteratur. 1) Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk. Kön & genus. Mia Eriksson & Lucas Gottzén (2020) Genus, Liber (s  Forskarna i genusvetenskap vid Stockholms universitet har samlats runt en forskningsprofil som vi kallar genusvetenskapliga kulturstudier. Denna inriktning gränsar till det internationella forskningsområdet Cultural Studies där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.
Rfsu malmö jobb

Genusvetenskap su

Examinatorer vid ERG vt21 - genusvetenskap (127 Kb) Senast uppdaterad: 11 februari 2021 Sidansvarig: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet 1-30 hp Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur 31-60 hp Genusvetenskap: Kandidatkurs 61-90 hp barbro.blehr@etnologi.su.se. Religionshistoria: Egil Asprem (även huvudansvarig på hela ERG) tel: 08-16 42 07 egil.asprem@rel.su.se. Genusvetenskap: Hillevi Ganetz tel: 08-674 7306 hillevi.ganetz@gender.su.se. Administration av forskarutbildning (alla ämnen) Pia Laselle pia.laselle@erg.su.se. Kommunikation & webb Henning Brüllhoff tel: 08 Rebecca (hon) ⚡️ Kontakt: argtjej@hotmail.com ⚡️ Feministisk debattör ⚡️ Socionomstudent/SU ⚡️ Genusvetenskap/SU ⚡️ Aktivist ⚡️ Intersektionell Forskning inom genusvetenskap vid SU omfattar ett brett fält, som inryms under rubriken genusvetenskapliga kulturstudier, där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd.

Kommunikation & webb Henning Brüllhoff tel: 08 Rebecca (hon) ⚡️ Kontakt: argtjej@hotmail.com ⚡️ Feministisk debattör ⚡️ Socionomstudent/SU ⚡️ Genusvetenskap/SU ⚡️ Aktivist ⚡️ Intersektionell Forskning inom genusvetenskap vid SU omfattar ett brett fält, som inryms under rubriken genusvetenskapliga kulturstudier, där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd. (Erbjuder inte utbildningar med särskild inriktning mot genusvetenskap.) Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har möjlighet att ansöka om ett Erasmusstipendium. Stipendiets storlek varierar från år till år, men låg under läsåret 2010/2011 på cirka 2 500 kronor per månad. The Genusvetenskap Department at Stockholm University on Academia.edu. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Institutionen för etnologi, genusvetenskap och religionshistoria har forskarutbildning i samtliga av institutionens tre ämnen. Att doktorera vid ERG Som forskarstuderande lär du dig att självständigt formulera problem- och frågeställningar, att skaffa fram och analysera stora mängder information och att presentera dina slutsatser i tal About the University Stockholm University offers a wide range of education in close interaction with research.
Zhao ju ubs

Studier i genusvetenskap ger användbara och efterfrågade kunskaper inom en rad områden på Utbildningar inom ämnet. Examen. För att få en kandidatexamen i genusvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de Forskning inom ämnet. Anmälningskod: SU-01534. Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Undervisningsspråk.

Inget urval. Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från egil.asprem@rel.su.se. Genusvetenskap: Hillevi Ganetz tel: 08-674 7306 hillevi.ganetz@gender.su.se. Administration av forskarutbildning (alla ämnen) Pia Laselle pia.laselle@erg.su.se. Kommunikation & webb Henning Brüllhoff tel: 08-674 73 09 henning.brullhoff@erg.su.se Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
Izettle app compatibilityNordiska kvinno- och genushistoriker möts 19-21 augusti

Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. SUHF har nu anslutit sig till European University Association i ett kraftfullt fördömande av det särskilda regeringsdekret i Ungern som hotar genusvetenskapen i landet med nedläggning. Genusvetenskap. Är du intresserad av genus betydelse för hur samhället organiseras? Vill du veta mer om hur olika maktrelationer upprätthålls och förändras? I så fall ska du läsa genusvetenskap!


Karta båstad kommun

Genusvetenskap I, Stockholms universitet - Allastudier.se

Hur fungerar en likabehandlingsplan, och hur kan vi förstå de olika familjekonstruktioner vi möter idag? Hur görs genus i media, konst och litteratur? Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen Genusvetenskap A. Kursen ger Genusvetenskap, grundkurs Kurs GS1101 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Vår 2022 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg.

Alla ricerca della felicità: Gay su Grindr, tra sesso e solitudine

Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från egil.asprem@rel.su.se. Genusvetenskap: Hillevi Ganetz tel: 08-674 7306 hillevi.ganetz@gender.su.se. Administration av forskarutbildning (alla ämnen) Pia Laselle pia.laselle@erg.su.se. Kommunikation & webb Henning Brüllhoff tel: 08-674 73 09 henning.brullhoff@erg.su.se Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. erg.su.se.

Publiceringsår.