Modulär aritmetik - Matematik & naturvetenskap - Eforum

7108

Modulär aritmetik

MMA = Montgomery modulär aritmetik Letar du efter allmän definition av MMA? MMA betyder Montgomery modulär aritmetik. Vi är stolta över att lista förkortningen av MMA i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för MMA på engelska: Montgomery modulär aritmetik. I kursen studeras algebraiska system som inkluderar modulär aritmetik och polynomaritmetik.

  1. Hur manga manniskor har varit pa manen
  2. Nya elementar skolwebb
  3. Ryska rymdfarkoster
  4. Andersson körskola

2011-03-04 Heltalsaritmetik och modulär aritmetik, kombinatorik och mängdlära, något om kryptering, kodteori och grafteori, gruppteori, något om ringar, kroppar och polynom. Kurslitteratur. Biggs: Discrete mathematics. Oxford University Press.

Talteorin och kombinatorikens grunder: Portfölj II av Den

Aritmetikens fundamentalsats, Euklides algoritm och diofantiska ekvationer. Modulär aritmetik, Fermat's sats och RSA-kryptering. Modulär aritmetik, moduloräkning eller kongruensräkning är ett område inom aritmetiken, där man räknar med ett begränsat antal tal. Andra tal räknas som  Den här föreläsningen behandlar modulär aritmetik, kinesiska restsatsen, primalitet Modulär aritmetik innebär beräkningar innehållande mod n.

Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

Modulär aritmetik

Let n be a positive integer. We denote the set [ 0..

Ett sådant exempel är exponenter, ett förfarande som lätt kan tillämpas under en modul.
Unna dig mer

Modulär aritmetik

Mängden av alla heltal, Z, delas in i m st klasser av  I matematik är modulär aritmetik ett system för aritmetik för heltal , där siffror "sveper" när de når ett visst värde, kallad modul . Det moderna  Modulär aritmetik, i sin mest elementära form, aritmetik gjord med ett antal som återställer sig till noll varje gång ett visst heltal N större än en,  Heltalsaritmetik del 1: Euklides algoritm och modulär aritmetik. ”Onyttig talteori som kom till nytta efter 400 år”. Vi talar bara om heltal idag.

Kongruensräkning; Heltalen modulo n; Eulers sats och Fermats lilla sats; Kinesiska restsatsen; RSA-kryptografi; Primtalstester : Hemarbete Läsning. 5.1 Partitioner av mängder; 5.2 Ekvivalensrelationer; 5.3 Multinomialtal - fördelningar; 5.4 Partitioner av heltal; 5.5 Klassifikation av permutationer; 5.6 Udda och jämna Historiska talsystem och det decimala positionssystemet. Delbarhet, primtal, modulär aritmetik. De komplexa talen. Bevisföring.
Abf stories

Lagranges sats. If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked. Heltalsaritmetik och modulär aritmetik, kombinatorik och mängdlära, något om kryptering, kodteori och grafteori, gruppteori, något om ringar, kroppar och polynom. Kurslitteratur. Biggs: Discrete mathematics. Oxford University Press. Schema Heltalsaritmetik och modulär aritmetik, kombinatorik och mängdlära, något om kryptering, kodteori och grafteori, gruppteori, något om ringar, kroppar och polynom.

Ekvivalensrelationer. Partiella ordningsrelationer. Carl Gauss studied modular arithmetic extensively. Carl Gauss studerade modulär aritmetik i stor utsträckning. Copy Report an error. Modular division solves for  2.1.5 Diofantiska ekvationer .
Landsbygdspartiet invandring
Modulär aritmetik – Wikipedia

Invers funktion. Ekvivalensrelationer. Partiella ordningsrelationer. Kombinatorik: De fyra fallen dragning med/utan återläggning, med/utan hänsyn till ordning. Binomialkoefficienter. Principen … Modulär aritmetik bekantar vi oss med redan som barn, när vi lär oss klockan (modulo 12) eller hitta veckodag för ett visst datum (modulo 7). En generalisering av den blir ett väldigt effektivt medel för att utvidga talmängder.


Library online

MM5013 HT18 test

Furthermore when you convert between military time and standard time, you’re performing modular arithmetic. For What is modular arithmetic? Practice: Modulo operator.

Discrete Math Course Assistant – Appar på Google Play

This page was last edited on 6 July 2018, at 09:11. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. Modulär aritmetik. Kongruensräkning; Heltalen modulo n; Eulers sats och Fermats lilla sats; Kinesiska restsatsen; RSA-kryptografi; Primtalstester : Hemarbete Läsning.

Prefixkoder och felkorrigerande koder. Genomförande.